Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Asiointi koiran kanssa viranomaisessa

Kantelija arvosteli sitä, että koiran kanssa asiointi on kielletty Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) toimistossa.

Kiellon perusteet

Kelan mukaan työtään tekevät koirat saa tuoda toimistoon. Allergiasyistä ja toimistojen ruuhkaisuuden vuoksi muut lemmikit tulisi jättää kotiin.

Järvenpään kaupunki perustelee sosiaali- ja terveyskeskuksen koirakieltoa lisäksi sillä, että keskuksessa toimii suurtalouskeittiö ja kahvila-ravintola. Elintarvikehygienia-asetuksen mukaan näkövammaisten opaskoirat, liikuntavammaisten avustajakoirat ja kuulovammaisten kuulokoirat saa tuoda elintarvikehuoneiston asiakastiloihin. Muiden lemmikkien pääsystä päättää tilassa toimija. Toimija on päättänyt, että lemmikkejä ei saa tuoda tiloihin.

Koirien pääsy kirjastoon

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuojan aikaisemmissa ratkaisuissa on katsottu, että kirjastossa voidaan asioida myös muiden kuin työkoirien kanssa. Perusteena ovat uudet palvelusmuodot kuten lukukoiratoiminta ja yleensä asiakaspalvelu. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kirjastojen verkkosivuilla on ilmoitettu ne palvelupisteet, joihin voi tuoda koiria.

Viranomaiset ovat toimineet harkintavaltansa puitteissa

AOA katsoo Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen ja Kelan toimineen harkintavaltansa puitteissa. Viranomaistoiminnan luonteen vuoksi asiakkaan on voitava luottaa siihen, että hän voi hoitaa asiansa ilman ulkoisia häiriötekijöitä. AOA perustelee koirakieltoa myös allergioihin, elintarvikehygieniaan, ruuhkaisuuteen ja koirapelkoon liittyvillä syillä.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan ratkaisu 6739/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Niemelä, p. 09 432 3356