Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Asiamiespostien esteettömyydestä tulee huolehtia

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt moittii Itella Oyj:tä siitä, että Hattulan asiamiespostin palvelut on toteutettu perustuslain syrjintäkiellon vastaisesti. Liikuntaesteisillä henkilöillä ei nimittäin ole samanlaisia mahdollisuuksia asioida postissa kuin muilla asiakkailla.

Asiamiesposti toimii Hattulassa erään kaupan yhteydessä. Liiketilassa on käsikäyttöiset ovet ja korkeat kynnykset, minkä takia pyörätuolia käyttävän asiakkaan on mahdotonta päästä postiin. Kunnan vammaisneuvosto oli testannut eri palvelupisteitä vuonna 2006. Lindstedt tutki asiaa saamansa kantelun perusteella.

Julkisen palvelun tulee olla kaikkien saatavilla

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mukaan postipalvelut ovat yhteiskunnan perusrakenteisiin kuuluva julkinen palvelu. Tästä seuraa, että palvelun tulee olla saatavilla myös tosiasiallisesti, pysyvästi ja kaikille koko maassa.

"Mielestäni ei ole mielekästä puhua lain tarkoittamasta hyvälaatuisesta postipalvelusta, jos esimerkiksi liikuntarajoitteisilla ei ole mahdollisuutta päästä tuon palvelun piiriin", Lindstedt toteaa.

Apulaisoikeusasiamies korostaa, että perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa asettaa eri asemaan henkilöön liittyvän syyn, kuten vammaisuuden perusteella.

Asian yleisemmän merkityksen vuoksi apulaisoikeusasiamies päätti lisäksi omasta aloitteestaan selvittää laajemmin, miten Itella Oyj pyrkii varmistamaan postipalveluiden esteettömyyden valitessaan postiyrittäjiä.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin päätös drno 1569/4/07  kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, puh. 432 3364.