Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Arpajaiset eduskuntavaalien yhteydessä

Lohja äänestää -kampanja vuonna 2003 ei ollut lainvastainen

8.6.2004

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio ei pidä lainvastaisena sitä, että Lohjan kaupunki järjesti eduskuntavaalien 2003 yhteydessä arpajaiset. Arpajaisilla ei hänen mukaansa millään tavoin pyritty vaikuttamaan äänestäjien vaalivapauteen. Oikeusasiamies pitää kuitenkin ongelmallisena sitä, että arpajaiset joissain äänestyspaikoissa järjestettiin äänestystiloissa, koska muuta huoneistoa ei ollut käytettävissä.

Lohja kaupunki oli halunnut nostaa äänestysaktiivisuutta vuoden 2003 eduskuntavaaleissa ja järjesti sen vuoksi Lohja äänestää -kampanjan. Kampanjaan kuului yleisökilpailu, johon äänestäjät saattoivat osallistua palauttamalla täytetyn arvontakortin äänestyspaikalla.

Lohjan kampanjasta kanteli oikeusasiamiehelle henkilö, jonka mielestä äänestyspaikalla järjestetyt arpajaiset häiritsivät äänestämistä ja vaalirauhaa. Hän katsoi, että vaalihuoneistossa ei saa järjestää arpajaisia eivätkä vaalitoimitsijat voi olla mukana niiden järjestämisessä. Muutenkin hän asetti kyseenalaiseksi, kuuluuko kunnan tehtäviin kampanjoida äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi.

Oikeusasiamies muistuttaa myös, että arpajaisiin liittyvät tehtävät eivät kuulu vaaliviranomaisille. Lohjalla vaalitoimitsijat olivat joutuneet tekemisiin arvontakorttien kanssa ennakkoäänestyksessä sekä koti- että laitosäänestyksessä. Oikeusasiamiehen saaman selvityksen mukaan näissä tilanteissa oli kuitenkin toimittu niin, että vaalivapaus ja äänestyksen häiriötön kulku oli turvattu.

Kampanjan tavoitteena oli korostaa äänestämisen merkitystä yhtenä keskeisenä vaikuttamisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen keinona. Oikeusasiamies ei siksi nähnyt arvostelemisen aihetta siinä, että kunta oli ottanut tehtäväkseen äänestysaktiivisuuden nostamisen. Hän ei myöskään katsonut, että Lohjan kaupunki olisi toiminut lainvastaisesti, kun se hyväksyi määrärahan Lohja äänestää -kampanjan toteuttamiseksi.

Oikeusasiamiehen päätös dnro 694/4/03 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Jari Pirjola,
puh. (09) 4323361.