Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies selvittää maksullisen harrastustoiminnan järjestämistä päiväkodeissa

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on pyytänyt Opetushallitukselta selvitystä siitä, miten eri kunnat toteuttavat taiteen perusopetusta varhaiskasvatuksessa.
 
Asia sai alkunsa Espoon kaupunkia koskevasta kantelusta. Kantelijan mukaan hänen lapsensa päiväkodissa järjestetään hoitopäivän aikana maksullista musiikkileikkikoulutoimintaa, johon osallistuu myös päiväkodin henkilökuntaa. Lapsille, jotka eivät osallistu ?muskariin?, järjestetään muuta toimintaa kuten ulkoilua. Kantelun mukaan menettely syrjii lapsia ja asettaa heidät eriarvoiseen asemaan sen perusteella, ovatko vanhemmat valinneet tai onko heidän mahdollista valita maksullinen musiikkileikkikoulu.
 
Espoon kaupungin selvityksen mukaan tavoitteena on, että kaikki halukkaat saavat mahdollisuuden osallistua toimintaan. Huoltajilla on mahdollisuus hakea lapselle maksuhuojennusta tai vapaaoppilaspaikkaa.
 
Kunnat järjestävät taiteen perusopetusta eri tavoin

Kantelun johdosta apulaisoikeusasiamies otti omana aloitteena laajemmin selvitettäväksi, miten taiteen perusopetusta toteutetaan kuntien järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Apulaisoikeusasiamies pyytää Opetushallituksen arviota siitä, miten lasten perustuslaissa turvattu yhdenvertaisuus ja varhaiskasvatuslain tavoitteet sekä toisaalta taiteen perusopetuksen tarkoitus toteutuvat eri toimintamalleissa.

Selvitettävänä ovat myös vastuukysymykset. Esimerkiksi Espoossa lapset eivät muskarin aikana ole päiväkodin vaan oppilaitoksen vastuulla. Miten vastuun eri tilanteissa tulisi Opetushallituksen mukaan määräytyä?

Lausunto on pyydetty toimittamaan 17.2.2017 mennessä.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan selvityspyyntö EOAK/5754/2016 on luettavissa osoitteessa http://www.oikeusasiamies.fi/.