Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies Sakslinin päätös johti veronpalautuksiin

Tulli korjasi noin 300 virheellistä autoveropäätöstä
 
Tullipiirit olivat huhtikuun alkuun mennessä korjanneet noin 300 virheellistä autoverotuspäätöstä ja palauttaneet liikaa kannetut verot verovelvollisille, ilmenee Tullihallituksen eduskunnan oikeusasiamies Maija Sakslinille antamasta selvityksestä.

Sakslin katsoi elokuussa 2011 tekemässään päätöksessä Tullihallituksen menetelleen virheellisesti, kun se ei enää vuodesta 2008 lähtien ollut korjannut julkaisemiensa autoveroprosenttitaulukoiden virheitä. Se ei ollut myöskään oikaissut verotuspäätöksiä, joissa veroa oli peritty liikaa virheellisen veroprosentin takia.

Sakslin katsoi, että Tullin tulisi korjata ne virheelliset päätökset, jotka vielä voitiin korjata asiavirheen korjaamista koskevien säännösten mukaisesti.

Kanteluratkaisu koski vain yhtä ajoneuvomerkkiä ja mallia. Autoveron muutoksenhakupyyntöjen yhteydessä Tullihallituksen tietoon oli kuitenkin tullut myös muita virheitä veroprosenteissa.

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksen jälkeen Tulli oli koonnut tullipiirien käyttöön taulukon liian korkeaksi vahvistetuista autoveroprosenteista. Virheelliset verotuspäätökset oli korjattu ja liikaa kannetut verot oli palautettu viiden vuoden ajalta siitä lähtien, kun Tulli oli havainnut virheen veroprosenttitaulukossa.

Korjattavia päätöksiä oli löytynyt noin 300 kappaletta. Pienin palautettu vero oli ollut 21,90 euroa ja suurin 2157,93 e. Palautusten keskiarvo oli 221,39 euroa. Yhteensä veroja palautettiin 65 310,36 euroa.

Tullihallitus julkaisee taulukon virheellisistä veroprosenteista verkkosivuillaan. Mikäli automaattinen poiminta ei ole löytänyt kaikkia yksittäisiä virheitä, ne korjataan verovelvollisen pyynnöstä, ilmoittaa Tullihallitus.
 
Lisätiedot: esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä, puhelin 09 432 3363.