Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies on määrännyt lukuisia yllätystarkastuksia lastensuojelulaitoksiin – rajoitustoimenpiteissä ongelmia

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin määräyksestä on tehty lukuisia pääasiassa ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia huostaanotetuille lapsille tarkoitettuihin lastensuojelulaitoksiin. Tarkastusten tavoitteena on selvittää mm. lasten kohtelua ja lapsiin kohdistuneiden rajoitustoimenpiteiden käyttöä.

Tarkastusten jälkeen apulaisoikeusasiamies on ottanut jatkotoimenpiteinään useita omia aloitteita tarkastuspöytäkirjoissa esitettyjen havaintojen johdosta.

Tarkastuspöytäkirjat 1002/2016, 5449/2017, 5681/2017, 5727/2017, 5500/2017, 6546/2017, 6545/2017, 7024/2017 ja 356/2018 on julkaistu verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Riikka Jackson p. 09 432 3385.