Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin EU:n perusoikeusviraston johtoon

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on valittu yksimielisesti Euroopan unionin perusoikeusviraston hallintoneuvoston puheenjohtajaksi 27. syyskuuta Wienissä pidetyssä hallintoneuvoston kokouksessa. Varapuheenjohtajaksi valittiin professori Manfred Nowak Itävallasta.

Perusoikeusviraston tehtävänä on tarjota perusoikeuksia koskevaa riippumatonta tietoa, neuvontaa ja asiantuntija-apua unionin toimielimille ja jäsenvaltioille. Virasto on perustettu vuonna 2007 ja se sijaitsee Wienissä, Itävallassa.

Perusoikeusviraston hallintoneuvosto suunnittelee ja valvoo viraston työtä sekä hyväksyy talousarvion.

Hallintoneuvostossa on 27 EU:n jäsenvaltioiden nimittämää jäsentä, yksi Euroopan neuvoston nimittämä jäsen ja kaksi Euroopan komission edustajaa. Sen puheenjohtajan toimikausi on kaksi ja puoli vuotta.

Maija Sakslin valittiin Eduskunnan apulaisoikeusasiamieheksi vuonna 2010. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa tutkijana ja asiantuntijana useissa tutkimushankkeissa ja työryhmissä sekä Suomessa että EU:ssa.
 
Perusoikeusviraston esite
Maija Sakslinin puheenvuoro ?Perusoikeuksien toteuttaminen Euroopan unionissa tehostuu?, Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2011