Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläiseltä huomautus Satakunnan TE-keskukselle

Hakemuksen käsittely kesti viisi ja puoli vuotta ja päätös perusteltiin harhaanjohtavasti

8.5.2006

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut huomautuksen Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle siksi, että rahoitushakemuksen käsittely oli kestänyt viisi ja puoli vuotta. Hakemus tuli vireille kesäkuussa 2000 ja päätös annettiin joulukuun lopussa vuonna 2005. Kun päätös lopulta tuli, se oli perusteltu harhaanjohtavasti.

Oikeusasiamiehelle kanteli henkilö, joka oli hakenut rahoitusta yritystoimintaan Satakunnan TE-keskukselta. TE-keskuksen maaseutuosasto hylkäsi hakemuksen ja perusteli hylkäämistä muun muassa puuttuvilla selvityksillä.  Hakijaa ei kuitenkaan ollut missään vaiheessa pyydetty täydentämään hakemustaan.

Selvityksessään apulaisoikeusasiamiehelle Satakunnan TE-keskus mainitsi viivästyksen syiksi mm. EU-ohjelmakauden vaihtumisen, rahoitussäädösten muuttumisen ja rahoitusmenettelyjen tulkinnanvaraisuuden. Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen katsoo kuitenkin, että näillä syillä ei ole ollut ratkaisevaa merkitystä kantelijan hakemuksen käsittelyn kokonaiskestoon. Suurin osa viiveestä on johtunut TE-keskuksen omasta menettelystä: käsittelijä oli vaihtunut ja asia oli unohtunut virkamiehen pöydälle. Nämä eivät ole hyväksyttäviä syitä viipymiselle. Jääskeläinen pitää ilmeisenä, että esimiehet eivät olleet riittävästi valvoneet hakemuksen käsittelyaikaa.

Satakunnan TE-keskus menetteli apulaisoikeusasiamiehen mukaan lainvastaisesti myös siinä, että se perusteli hylkäävää päätöstään syillä, joilla ei tosiasiallisesti ollut vaikutusta lopputulokseen. TE-keskuksen  selvityksen mukaan päätös oli nimittäin perustunut puutteellisten selvitysten sijasta siihen, että hakija oli ylittänyt laissa säädetyn yläikärajan. Tämä ei kuitenkaan käynyt ilmi päätöksen perusteluista. Jos hakijan ikä oli ollut ratkaiseva tekijä, hakemus olisi apulaisoikeusasiamiehen mukaan voitu ratkaista nopeammin kuin nyt tapahtui.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläisen päätös dnro 482/4/06 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja,
puh. (09) 432 3364.