Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläiseltä huomautus Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarille

Kiihtynyt tuomari esitti syytettyä avustaneelle juristille alan vaihtoa

29.8.2006

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvostelee Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin käytöstä epäasialliseksi, kun tämä oli kiihtyneeseen äänensävyyn sanonut, että syytetyn avustajana toimineen juristin olisi mahdollisesti tarpeen siirtyä toisiin tehtäviin. Käräjätuomari oli esittänyt tämän kommentin sananvaihdossa sen jälkeen, kun hän oli estänyt syytetyn avustajaa kysymästä päämieheltään sellaista, josta virallinen syyttäjä oli jo kuulustellut syytettyä.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tuomarin sananvalintoja voidaan pitää loukkaavina. Lisäksi syytettynä ollut päämies saattoi kokea, että tuomarin suhtautuminen kohdistui häneenkin ja hänen asiaansa. Jääskeläinen antoi käräjätuomarille huomautuksen virkamieslain ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vastaisesta käyttäytymisestä.

Apulaisoikeusasiamies painottaa, että tuomarin virka vaatii korostetun asiallista käyttäytymistä myös mahdollista ärtymystä tai stressiä herättävissä tilanteissa. Tuomarin tulee pyrkiä siihen, että asianosaiset kokevat prosessinjohdon oikeudenmukaiseksi ja puolueettomaksi. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutuminen vaatii, että tuomarin käytöksen pitää olla asianmukaista myös asianosaisten avustajia kohtaan tuomioistuimen istunnossa.

Jääskeläinen toteaa, että tuomarin käytös näytti selvästi varsin epäasianmukaiselta ulkoapäin tarkastellen. Hänen käytettävissään oli äänite istunnosta.

Apulaisoikeusasiamiehellä ei kuitenkaan ollut aihetta arvostella käräjätuomarin prosessinjohtoa sisällölliseltä kannalta.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen,
puh. (09) 432 3345.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläisen päätös dnro 388/4/06  kokonaisuudessaan.