Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Haettavana apulaisoikeusasiamiehen sijaisen toimi

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana 
APULAISOIKEUSASIAMIEHEN SIJAISEN TOIMI

Apulaisoikeusasiamiehen sijaisesta säädetään perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä (197/2002). Oikeusasiamies valitsee sijaisen enintään neljän vuoden toimikaudeksi saatuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton. Lähtökohtaisesti toimikausi on 1.10.2021–30.9.2025. Oikeusasiamies päättää erikseen, milloin on tarpeen kutsua sijainen hoitamaan apulaisoikeusasiamiehen tehtäviä. Sijaisella tulee olla mahdollisuus ryhtyä hoitamaan tehtäviä kutsuttaessa. Kutsujen ajankohtia ja hoitojaksojen pituuksia ei voida täysin ennakoida.

Perustuslain 38 §:n 1 momentin mukaan tehtävään valittavan tulee olla etevä laintuntija.

Henkilöitä, jotka ovat käytettävissä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijaisen tehtävään, pyydetään ilmoittautumaan eduskunnan oikeusasiamiehelle viimeistään keskiviikkona 2.6.2021 klo 16.00 osoitteella Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta tai sähköpostitse osoitteella oikeusasiamies@eduskunta.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat
oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, puh. (09) 432 3332 ja
kansliapäällikkö Matti Marttunen, puh. (09) 432 3333.