Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamieheltä huomautus Turun hovioikeudelle lainvastaisesta menettelystä

Viiden vuoden vankeusrangaistuksesta jäi vähentämättä vuoden tutkintavankeusjakso

7.6.2006

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut huomautuksen Turun hovioikeuden jäsenille, koska he olivat unohtaneet vähentää tuomitsemastaan vankeusrangaistuksesta vuoden ja yhden päivän pituisen ajan, jonka tuomittu oli jo ollut vangittuna käräjäoikeuden tuomion jälkeen. Hovioikeuden jäsenet toimivat näin lainvastaisesti. He kuitenkin havaitsivat virheensä nopeasti ja jo kahden viikon kuluttua he hakivat korkeimmalta oikeudelta tuomion purkua. Korkein oikeus oikaisi hovioikeuden tuomion noin puolen vuoden kuluttua.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen toteaa ratkaisussaan tuomitun kanteluun, että hovioikeuden jäsenten virhe oli vakava, koska se kohdistui tuomioistuimen lainkäyttötehtävien ydinalueelle: tuomion laatimiseen ja rangaistuksen määräämiseen rikosasiassa. Tällainen virhe on omiaan loukkaamaan tuomitun oikeuksia ja luottamusta lainkäyttöä kohtaan. Apulaisoikeusasiamies korostaa, että perustuslaissa turvattuun henkilökohtaiseen vapauteen vaikuttavien säännösten soveltamisessa on toimittava erityisen huolellisesti.

Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, että vähentämättä jäänyt vapaudenmenetysaika oli huomattavan pitkä, ja asian merkitys oli kantelijalle epäilemättä suuri. Tällainen virhe voi vaikuttaa muun muassa avolaitokseen pääsyyn ja poistumisluvan saamiseen. Apulaisoikeusasiamiehen saaman selvityksen mukaan virhe ei tässä tapauksessa kuitenkaan vaikuttanut kielteisesti kantelijan mahdollisuuksiin päästä avolaitokseen. Sen sijaan se vaikutti hänen mahdollisuuksiinsa saada poistumislupia vankilasta.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että hovioikeuden jäsenet ryhtyivät kuitenkin viivytyksettä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Hovioikeuden vastuulle ei hänen mukaansa voi lukea sitä, että asian käsittely kesti korkeimmassa oikeudessa puolisen vuotta.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen,
puh. (09) 432 3345.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen ratkaisu dnro 3182/4/04