Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

AOA Pajuoja seuraa työttömyyskassojen käsittelyaikoja

Runsaasti kanteluita etuushakemusten pitkistä käsittelyajoista

14.10.2009

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja seuraa IAET-työttömyyskassan käsittelyaikoja.

Kassan tulee ilmoittaa 15.1.2010 mennessä, miten etuushakemusten käsittelyajat ovat kehittyneet vuodenvaihteeseen 2009 - 2010 mennessä.

Apulaisoikeusasiamies pyytää erityisesti selvittämään, onko kassa vuodenvaihteeseen mennessä saavuttanut tavoitteensa ns. ensihakemusten käsittelyajan lyhentämisestä yhteen kuukauteen. Ensihakemukset ovat uusia alkavia työttömyysetuushakemuksia

Oikeusasiamiehelle on tullut kaikkiaan noin 50 kantelua työttömyyskassojen pitkistä käsittelyajoista. IAET-kassasta kanteluita on eniten, runsaat 20. IAET-kassan jäsenistö koostuu teollisuuden ja palvelualan ylemmistä toimihenkilöistä, kuten insinööreistä, arkkitehdeistä ja ekonomeista.

Muita kassoja koskevat kantelut apulaisoikeusasiamies pyrkii ratkaisemaan kuluvan kuun aikana.

Viivästykset seurausta vaikeutuneesta työllisyystilanteesta

Toimihenkilöiden irtisanomiset ja lomautukset kasvoivat erittäin voimakkaasti loppuvuodesta 2008 alkaen, minkä vuoksi etuushakemusten käsittely ruuhkautui. Ruuhkautumiseen vaikutti lisäksi IAET-kassan etuusmaksujärjestelmän uusiminen.

Ennen hakemusten ruuhkautumista tavoiteaika ensihakemusten käsittelemiseksi oli kaksi viikkoa. Tällä hetkellä ensihakemusten käsittelyaika on 12 - 16 viikkoa. Ensihakemuksista noin 70 % on lomautettujen tekemiä. Työttömyysetuuksia koskevat jatkohakemukset on käsitelty 1 - 2 viikossa koko ajan.

Kassan etuuskäsittelijöiden määrää on lisätty nopeasti. Tällä hetkellä kassalla on henkilökuntaa kaksi kertaa enemmän kuin viime vuoden lokakuussa.

Ei moitteita tähänastisista toimenpiteistä

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan IAET-kassan menettelyä ei sinänsä voi pitää moitittavana, kun otetaan huomioon, että jäsenistön työttömyys kasvoi ennakoimattoman nopeasti. Lisäksi on otettava huomioon muut käsittelyaikojen pidentymiseen johtaneet syyt ja käsittelyaikojen lyhentämiseksi tehdyt toimenpiteet.

Apulaisoikeusasiamies myös toteaa, että viivästyneistä käsittelyajoista aiheutuvia ongelmia vähensi osaltaan heinäkuun alussa voimaan tullut lainmuutos. Muutoksella laajennettiin niitä perusteita, joilla työttömyysetuutta voidaan maksaa ennakkona.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Kari Muukkonen, 
puh. (09) 432 3376.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös, dnrot 344/4/09, 730/4/09 ja 2036/4/09 kokonaisuudessaan