Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

AOA Pajuoja: Helsingin yliopiston lääketieteellinen suosii pitkän ruotsin lukijoita

Opiskelijavalinnan käytäntöä tulisi muuttaa

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja katsoo, että Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta suosii suomenkielisen opintolinjan opiskelijavalinnoissa lukion pitkän ruotsin suorittaneita ylioppilaita antamalla heille valintakokeessa kolme lisäpistettä.

Pajuoja pitää käytäntöä opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta ongelmallisena.
- Pitkän ruotsin suorittaneet opiskelijat muodostavat tosiasiallisesti tiukassa valintakokeessa erillisen erityiskohtelua nauttivan ryhmän.

Lääketieteellisen suomenkieliselle opintolinjalle hakeva voi saada enimmäismäärän 45 lähtöpistettä vain, jos on suorittanut lukion pitkän ruotsin. Keskipitkän ruotsin lukijalle lähtöpisteiden maksimi on 42.

Yliopistolain mukaan samaan ryhmään kuuluviin hakijoihin on sovellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. Muiden yliopistojen lääketieteellisiin pyrkivä ylioppilas saa hyväkseen parhaan pitkän kielen arvosanan siitä riippumatta, mikä tämä kieli on.

Pajuoja pitää perusteltuna, että Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muuttaisi opiskelijavalinnan käytäntöään lukion erilaisia kursseja ja koulutusta suorittaneita hakijoita syrjimättömäksi.

- Nykyisellään tilanne on nähtävissä yhden kieliryhmän koulutustarpeen kannalta niin sanotun positiivisen erityiskohtelun kahdentamiseksi.

Helsingin yliopiston lääketieteelliseen on erillinen ruotsinkielinen kiintiö, johon otetaan vuosittain 38 opiskelijaa.

Asiasta kanteli oikeusasiamiehelle lukiolaisen isä, joka piti ruotsin pitkän oppimäärän tuomaa etua suhteettomana muihin lähtöpisteisiin verrattuna.

AOA Pajuojan päätös dnro 1071/4/15 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, oikeusasiamies.fi.
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Jorma Kuopus, puh. 09 432 3385.