Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

AOA Lindstedt arvostelee rajavartiolaitoksen esitutkintaa

31.8.2009

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt arvostelee useassa kohdin rajavartiolaitoksen toimittamaa esitutkintaa, joka koski muun muassa epäiltyä laittoman maahantulon järjestämistä.

Oikeusasiamiehelle kanteli kaksi veljestä. Heistä toinen, Turkin kansalainen, oli tullut Ruotsista ilman passia ja esittänyt rajatarkastuksessa henkilöllisyytensä todistamiseksi eri henkilön pankkikortin. Heti kiinnioton yhteydessä hän oli hakenut turvapaikkaa Suomesta.

Rikoslain mukaan valtionrajarikoksesta ei tuomita henkilöä, joka hakee turvapaikkaa pakolaisuuden perusteella. Vaikka esitutkintaa voidaankin jatkaa turvapaikan hakemisesta huolimatta, pidättäminen valtionrajarikoksen perusteella on apulaisoikeusasiamiehen mielestä hyvin kyseenalaista, kun on selvää, että rikosepäily ei tule johtamaan mihinkään rangaistukseen. Tässä tapauksessa oli kuitenkin perusteita vapaudenmenetykselle esimerkiksi ulkomaalaislain mukaan.

Lähisukulaisten välisiä viestejä ei saa takavarikoida

Turvapaikanhakijan Suomessa asuvaa veljeä epäiltiin veljensä laittoman maahantulon järjestämisestä. Esitutkinnassa veljesten matkapuhelimet takavarikoitiin ja niissä olleita tekstiviestejä tutkittiin. Pakkokeinolaki kuitenkin kieltää lähisukulaisten välisten viestien takavarikoinnin. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tämä koskee myös sellaisia tilanteita, joissa molempia epäillään rikoksesta. Veljesten tekstiviestejä ei siksi olisi saanut liittää esitutkintapöytäkirjaan.

Esitutkintapöytäkirjaan oli liitetty myös sellaisia valokuvia ja tekstiviestejä, joiden sisältö ei liittynyt tutkittavaan asiaan. Apulaisoikeusasiamies toteaa, että, näiden valokuvien ja etenkin viestien luottamuksellisuuden ja yksityisyyden vuoksi olisi tullut harkita huolellisesti kunkin kohdalla yksittäin, oliko niillä merkitystä asiassa eli tuliko niitä liittää esitutkintapöytäkirjaan.

Apulaisoikeusasiamies katsoi lisäksi, että riittäviä perusteluita ei ollut esitetty sille, että toisen kantelijan ei sallittu käyttää tiettyä avustajaa esitutkinnassa.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin päätös dnro 1673/4/07 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha Haapamäki, puh. (09) 432 3334.