Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

AOA Jääskeläiseltä huomautus yleiselle edunvalvojalle

Edunvalvoja vuokrasi päämiehensä talon omalle tyttärelleen

5.4.2006

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut huomautuksen pohjoissuomalaisen kunnan yleiselle edunvalvojalle esteellisenä toimimisesta.

Edunvalvoja oli vastoin holhoustoimilain esteellisyyssäännöstä vuokrannut edunvalvonnassa olleen päämiehensä omistaman kiinteistön omalle tyttärelleen. Hän ei ollut hakenut edunvalvojan sijaista, vaan oli itse edustanut päämiestään ja allekirjoittanut vuokrasopimuksen.

Apulaisoikeusasiamies piti esteellisyyden, päämiehen edun ja edunvalvontatoimen ulkoisen kuvan kannalta ongelmallisena myös sitä, että päämies oli asunut yleisen edunvalvojan puolison omistamassa palvelukodissa.  Tämänkaltainen tilanne voi apulaisoikeusoikeusasiamiehen mukaan johtaa päämiehen kannalta ongelmalliseen rakenteelliseen esteellisyyteen, koska käytännössä yleinen edunvalvoja on esteellinen edustamaan päämiestään kaikissa palvelukotia koskevissa asioissa.

Epäluuloja herätti sekin, että päämiehen kuoltua palvelukoti oli hakenut ja saanut osan valtionperinnöksi menneestä päämiehen omaisuudesta. Tähän ei kuitenkaan liittynyt edunvalvojan lainvastaista menettelyä.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen on saattanut kannanottonsa edunvalvojan lisäksi myös kyseisen kunnan kunnanhallituksen ja Oulun maistraatin tietoon.


Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, puh. (09)  432 3364.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläisen päätös dnro 1517/4/04 kokonaisuudessaan.