Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Alaikäiset vankilassa ja heidän mahdollisuutensa koulunkäyntiin ja opiskeluun

Laki ja kansainväliset suositukset edellyttävät, että alaikäiset pidetään vankilassa erillään täysi-ikäisistä. Oikeusasiamiehen kanslian vankilatarkastuksilla tehtyjen havaintojen mukaan näin ei tapahdu. Vankiloissa ei ole sopivia, erillisiä tiloja alaikäisten majoittamiseen. 

Alaikäisiä vankeja ja tutkintavankeja on hyvin vähän, yleensä koko maassa vain 5–10 samanaikaisesti. Vaikka alaikäinen tulee majoittaa erilleen, voi olla hänen etunsa mukaista järjestää hänelle toimintaa yhdessä täysi-ikäisten vankien kanssa, jotta hän ei joutuisi olemaan täysin ilman sosiaalisia kontakteja. Tällöin valvonnan tulee olla riittävää. 

Sen jälkeen kun apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen alkoi selvittää asiaa, Rikosseuraamuslaitos ryhtyi useisiin toimenpiteisiin. Alaikäisistä vangeista laadittiin selvitys. Lisäksi tehtiin päätös vankilosta, joissa on alaikäisille tarkoitettu osasto. Osa suunnitelluista toimenpiteistä on toteutunut ja osa on vielä kesken. AOA totesi, ettei hänellä ole aihetta toimenpiteisin, kun Rikosseuraamuslaitos on ryhtynyt korjaamaan tilannetta. 

AOA havaitsi kuitenkin ongelmia avolaitokseen soveltuvien alaikäisten sekä tutkintavankien osalta. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan alaikäisiä ei voida pitää erillään aikuisista vangeista avolaitosolosuhteissa. Lisäksi avolaitoksissa valvonta on huomattavasti vähäisempää kuin suljetussa vankilassa. Tutkintavankien osalta sijoitusvankila ei ehkä aina ole sellainen, jossa on tilat alaikäisille. AOA pyysi oikeusministeriötä ja Rikosseuraamuslaitosta ilmoittamaan näkemyksensä ja mahdolliset toimenpiteensä näiden ongelmien suhteen.  

AOA ilmoitti lisäksi ryhtyvänsä selvittämään vankilassa olevien alaikäisten mahdollisuutta koulunkäyntiin ja opiskeluun, koska hänen tästä saamansa tiedot olivat huolestuttavia.  

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisu 4760/2020 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Anu Rita, p. 09 432 3362.