Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus tulkitsi virheellisesti maakunnan hallintolakia

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja katsoo Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tulkinneen maakunnan hallintolakia virheellisesti, kun se oli korjannut päätöstään asianosaisen vahingoksi tiedustelematta tämän suostumusta. Ahvenanmaan hallintolaki olisi edellyttänyt tätä.

Asiasta kanteli oikeusasiamiehelle sukellusryhmän johtaja. Maakunnan hallitus oli myöntänyt hänelle lokakuussa 2010 luvan tehdä sukelluksia venäläisen sukellusveneen hylylle, mutta peruuttanut luvan myöhemmin, koska sukellusveneessä epäiltiin olevan sodanaikaisia räjähteitä. Sukeltajalle myönnettiin kuitenkin lupa kiinnittää hylylle muistolaatta.

Runsas viikko myöhemmin poliisi oli eristänyt sukellusveneen löytöalueen räjähteiden takia. Samana päivänä maakunnan hallitus oli kumonnut myös luvan kiinnittää muistolaatta, ja rajavartiolaitos oli käynyt antamassa päätöksen tiedoksi paikalla jo olleelle sukeltajalle.

Maakunnan hallitus ei ollut tiedustellut kantelijan suostumusta päätöksen korjaamiseen, koska sen näkemyksen mukaan kantelijan henkeä ja terveyttä suojeleva uusi päätös oli tehty tämän eduksi, eikä se näin ollen ollut edellyttänyt suostumusta. Sukeltaja oli toista mieltä, sillä kysymyksessä oli hänelle jo myönnetyn sukellusluvan peruuttaminen.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tulkinta on virheellinen. Maakunnan hallituksen esittämän perusteen ei voida katsoa tarkoittavan sitä, mitä maakunnan hallintolaissa tarkoitetaan asianosaisen edun mukaisella päätöksellä.

Maakunnan hallituksen olisi tullut tiedustella asianosaisen suostumusta päätöksen korjaamiseen. Mikäli tämä olisi vastustanut korjaamista, maakunnan hallituksella ei olisi ollut toimivaltaa korjata päätöstä. Tällöin korjaaminen olisi edellyttänyt päätöksen purkua ylimääräisenä muutoksenhakukeinona.

Apulaisoikeusasiamies kiinnitti maakunnan hallituksen huomiota maakunnan hallintolain vastaiseen menettelyyn.

AOA Pajuojan päätös 17.10.2011, dnro 4030/10 kokonaisuudessaan (ruotsiksi).

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman, puhelin (09) 432 3368.