Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

”NO DRONE ZONE” –kyltti ei ole lainmukainen

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että kauko-ohjattavan lennokin lentokieltoaluetta osoittavassa kyltissä on käytettävä kansalliskieliä. Pelkästään englannin kielen käyttäminen ei ole lain mukaista. 

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös 4345/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 09 432 3364.