EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES - etusivulleOikeusasiamiesKantelu oikeusasiamiehelleOikeusasiamiehen ratkaisutTiedotteet ja julkaisutIhmisoikeuskeskus
Hae ratkaisuja
laps*, korkein oikeus*
Tarkennettu haku
Hakuohjeita

Oikeusasiamies Facebookissa

Arkadiankatu 3
00102 Eduskunta
Puhelin: 09 *4321
Faksi 09 432 2268
Sähköposti:
oikeusasiamies(at)eduskunta.fi


Väliaikaista ajokieltoa koskevia säännöksiä on syytä tarkistaa

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja katsoo, että väliaikaista ajokieltoa koskevia säännöksiä on syytä tarkistaa.

Oikeusasiamiehen kanslian tekemissä selvityksissä kävi ilmi, että poliisilaitoksilla ei ole kaikilta osin ajokieltoja koskevia yhtenäisiä käytäntöjä ja että hallinto-oikeudet tekevät toisistaan poikkeavia päätöksiä sen suhteen, voiko näistä poliisien päätöksistä valittaa.


Poliisi jätti kuulematta

Väliaikaisia ajokieltoja koskevia käytäntöjä ryhdyttiin selvittämään kantelun johdosta.

Poliisi oli määrännyt kantelijan väliaikaiseen ajokieltoon rattijuopumuksesta epäiltynä. Määräys oli myöhemmin päätetty pitää voimassa ilman, että henkilöä oli lainkaan kuultu. Päätöstä ei myöskään ollut annettu hänelle tiedoksi.

- Poliisi voi jättää kuulematta vain laissa säädetyissä poikkeustapauksissa, painottaa Pajuoja päätöksessään. Kuulemista ei ole se, että jo tehty päätös annetaan tiedoksi.


Hallinto-oikeuksissa vaihtelevat käytännöt

Hyvä ei ole myöskään hallinto-oikeuksien tilanne, sillä niiden käytännöt valitusmahdollisuudesta poikkeavat toisistaan.

Pajuojan mukaan tulisi lisäksi harkita, että kesken olevaan rikosprosessiin liittyvät väliaikaiset ajokieltopäätökset voisi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi jo ennen varsinaisen rikosasian käsittelyä. Sen esille tulo voi kestää pitkäänkin.

Myös liikenne- ja viestintäministeriö katsoi, että menettelysäännösten tilanne ole asianmukainen. Ministeriön mukaan asia ei ole vähämerkityksinen, koska tällaisia päätöksiä tehdään tuhansia vuosittain. 


Apulaisoikeusasiamies Pajuoja pyysi liikenne- ja viestintäministeriötä ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistään syyskuun loppuun mennessä.

AOA Jussi Pajuojan päätös 27.3.2013, dnro 1265/4/11 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Haapamäki, puhelin (09) 4323334.


[25.4.2013] 


Tulostusversio Etusivulle Takaisin Sivun alkuun Palaute