EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES - etusivulleOikeusasiamiesKantelu oikeusasiamiehelleOikeusasiamiehen ratkaisutTiedotteet ja julkaisutIhmisoikeuskeskus
Hae ratkaisuja
laps*, korkein oikeus*
Tarkennettu haku
Hakuohjeita

Oikeusasiamies Facebookissa

Arkadiankatu 3
00102 Eduskunta
Puhelin: 09 *4321
Faksi 09 432 2268
Sähköposti:
oikeusasiamies(at)eduskunta.fi


Oikeusasiamies ratkaisi viime vuonna ennätysmäärän kanteluita

Käsittelyajat kuitenkin lyhentyivät
 
Eduskunnan oikeusasiamies ratkaisi viime vuonna kaikkiaan 4630 kantelua ja 60 omaa aloitetta, mikä on noin 240 kantelua enemmän kuin edellisvuonna.

Kanteluita myös ratkaistiin noin 300 enemmän kuin niitä saapui. Tutkittavaksi tuli viime vuonna 4330 kantelua, mikä puolestaan on runsaat 100 kantelua enemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös oikeusasiamiehen tekemien tarkastusten määrä, 147, kohosi uuteen ennätykseen.


Sosiaalihuollon kanteluissa lisäystä

Noin puolet kanteluista kohdistui edelleen muutamaan suureen asiaryhmään: poliisiin, sosiaalihuoltoon, terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon.

Eniten lisääntyivät sosiaalihuollosta tehdyt kantelut, joita saapui noin 660. Vuonna 2011 luku oli 550. Poliisikanteluita tehtiin 720, terveydenhuollosta tuli noin 520 ja vankiloista noin 370 kantelua.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana kanteluiden määrä on lisääntynyt noin 70 %. Kasvu on tapahtunut juuri edellä mainituissa suurissa asiaryhmissä. Yli puolet kanteluista tulee sähköpostitse.

Edellinen ennätys tehtiin vuotta aiemmin, jolloin ratkaistiin 4 385 kantelua, mikä oli yli 400 aikaisempaa enemmän.


Toimenpideratkaisuja noin viidennes

Oikeusasiamies antoi viime vuonna 39 huomautusta ja esitti moittivan tai ohjaavan käsityksensä 667 tapauksessa. Lisäksi oikeusasiamies teki yli 30 esitystä virheiden korjaamiseksi tai säännösten kehittämiseksi. Hyvitysesityksiä oikeusasiamies teki 11 tapauksessa. Kaikkiaan toimenpiteeseen johti lähes joka viides kantelu.

Myös toimenpiteistä enin osa kohdistui poliisiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon.

Toisaalta tuomioistuimiin, verotukseen, syyttäjiin ja sosiaalivakuutukseen kohdistuu vähän toimenpiteitä. Tämä johtuu osaltaan siitä, että kanteluissa on usein kysymys tuomioistuinten päätöksistä, joiden sisältöön oikeusasiamies ei yleensä voi puuttua.

Lakimuutoksen vaikutus näkyy

Oikeusasiamiehen harkintavalta kanteluiden tutkinnassa lisääntyi vuonna 2011 uusien säännösten myötä. Lisäksi laki rajasi kanteluiden vanhentumisajan kahteen vuoteen ja antoi mahdollisuuden siirtää niitä muille toimivaltaisille viranomaisille.

Vanhentuneina jätettiin tutkimatta 137 kantelua ja muille viranomaisille siirrettiin172 kantelua.

Tarkastusten määrä kaksinkertaistui

Oikeusasiamiehen tehtävänä on myös tehdä tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa. Niiden keskeisimpiä kohteita ovat vankilat, poliisivankilat, hoitolaitokset ja puolustusvoimien yksiköt.

Vuoden 2012 aikana tehtiin kaikkiaan 147 tarkastusta, kun niiden määrä vuotta aiemmin oli 118 ja kaksi vuotta aiemmin 68. Tarkastuksia tehtiin aikaisempaa enemmän esittelijöiden johdolla.

Kun oikeusasiamiehen tilasto vuodelta 2012 on tarkistettu, tiedot päivitetään sivulle Oikeusasiamiehen toiminta.

Lisätietoja antaa tiedottaja Kaija Tuomisto, puh. (09) 432 3352.


[23.1.2013] 


Tulostusversio Etusivulle Takaisin Sivun alkuun Palaute