EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES - etusivulleOikeusasiamiesKantelu oikeusasiamiehelleOikeusasiamiehen ratkaisutTiedotteet ja julkaisutIhmisoikeuskeskus
Hae ratkaisuja
laps*, korkein oikeus*
Tarkennettu haku
Hakuohjeita

Oikeusasiamies Facebookissa

Arkadiankatu 3
00102 Eduskunta
Puhelin: 09 *4321
Faksi 09 432 2268
Sähköposti:
oikeusasiamies(at)eduskunta.fi


Oikeusasiamies ratkaisi vuonna 2011 lähes 4500 kantelua

Tarkastusten määrä kaksinkertaistui


Eduskunnan oikeusasiamies ratkaisi viime vuonna kaikkiaan 4 447 kantelua ja omaa aloitetta, mikä on yli 400 enemmän kuin edellisvuonna.
Myös tarkastuksia tehtiin lähes kaksi kertaa enemmän kuin edellisvuonna, yhteensä 118. 

Oikeusasiamiehen tutkittavaksi tuli viime vuonna 4185 kantelua, mikä on runsaat 100 enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Noin puolet kanteluista kohdistui edelleen muutamaan suureen asiaryhmään: poliisiin, sosiaalihuoltoon, terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon. Poliisikanteluita tehtiin noin 700, sosiaalihuollosta kanneltiin noin 550 kertaa, terveydenhuollosta tuli noin 460 ja vankiloista noin 350 kantelua.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana kanteluiden määrä on lisääntynyt lähes 70 %. Kasvu on tapahtunut juuri edellä mainituissa suurissa asiaryhmissä.

Yli puolet kanteluista tulee sähköpostitse.

Toimenpideratkaisuja noin viidennes

Oikeusasiamies antoi viime vuonna yhden syytemääräyksen, 40 huomautusta ja esitti moittivan tai ohjaavan käsityksensä 632 tapauksessa. Kaikkiaan toimenpiteeseen johti lähes joka viides kantelu.

Myös toimenpiteistä enin osa kohdistui poliisiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon.

Toisaalta tuomioistuimiin, verotukseen, syyttäjiin ja sosiaalivakuutukseen kohdistuu vähän toimenpiteitä. Tämä johtuu osaltaan siitä, että kanteluissa on usein kysymys tuomioistuinten päätöksistä, joiden sisältöön oikeusasiamies ei yleensä voi puuttua.

Lakimuutoksen vaikutus näkyy

Vuoden 2011 kesäkuun alusta voimaan tulleet uudet säännökset lisäsivät oikeusasiamiehen harkintavaltaa kanteluiden tutkinnassa. Laki rajasi kanteluiden vanhentumisajan kahteen vuoteen ja antoi mahdollisuuden siirtää kanteluja muille toimivaltaisille viranomaisille. Lisäksi oikeusasiamies sai lisää toimintavaihtoehtoja, muun muassa mahdollisuuden tehdä hyvitysesityksiä.

Viime vuoden tilastoissa uudistus näkyy esimerkiksi siinä, että oikeusasiamies teki 10 % enemmän ratkaisuja ja aikaisempaa enemmän hyvitysesityksiä.

Muille viranomaisille siirrettiin 84 kantelua ja 56 kantelua jätettiin tutkimatta vanhentuneina.


Tarkastusten määrä kaksinkertaistui
 
Oikeusasiamiehen tehtävänä on myös tehdä tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa. Tarkastusten keskeisimpiä kohteita ovat vankilat, poliisivankilat, psykiatriset sairaalat ja puolustusvoimien yksiköt.

Vuoden 2011 aikana tehtiin kaikkiaan 118 tarkastusta, kun niiden määrä vuotta aiemmin oli 68. Tarkastuksia tehtiin aikaisempaa enemmän esittelijöiden johdolla.

Kun oikeusasiamiehen tilasto vuodelta 2011 on tarkistettu, tiedot päivitetään oikeusasiamiehen verkkosivuille otsikon Oikeusasiamiehen toiminta alle.

Lisätietoja antaa tiedottaja Kaija Tuomisto, puh. (09) 432 3352.

 

 

 

 

 

.


[10.2.2012] 


Tulostusversio Etusivulle Takaisin Sivun alkuun Palaute