EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES - etusivulleOikeusasiamiesKantelu oikeusasiamiehelleOikeusasiamiehen ratkaisutTiedotteet ja julkaisutIhmisoikeuskeskus
Hae ratkaisuja
laps*, korkein oikeus*
Tarkennettu haku
Hakuohjeita

Oikeusasiamies Facebookissa

Arkadiankatu 3
00102 Eduskunta
Puhelin: 09 *4321
Faksi 09 432 2268
Sähköposti:
oikeusasiamies(at)eduskunta.fi


Miesten välinen seksi on pysyvä este verenluovutukselle

Oikeusasiamies: Luovutuskieltoa ei voi pitää lainvastaisena

30.6.2008

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion mukaan ei voida pitää lainvastaisena sitä, että Suomen Punaisen Ristin (SPR) Veripalvelu on asettanut miesten välisen seksin pysyväksi esteeksi verenluovutukselle.

Oikeusasiamies perustaa kantansa saamiinsa asiantuntijalausuntoihin. Niissä on esitetty asianmukaisesti perusteltua epidemiologista tietoa siitä, että miesten välinen seksi lisää selvästi riskiä saada verenvälityksellä leviäviä vakavia tartuntatauteja, kuten HIVin ja B- ja C-hepatiitin, ja lisää siten turvallisuusriskiä verensiirrossa. Koska tavoitteena on veren turvallisuus potilaalle, joka saa sitä verensiirrossa, pysyvää verenluovutuskieltoa voi pitää perusteltuna.

Oikeusasiamiehen tutkittavana on ollut kantelu, jossa Veripalvelun kieltoa arvostellaan perustuslain syrjintäsäännöksen vastaiseksi. Kantelua tutkiessaan oikeusasiamies pyysi asiantuntijalausunnot sosiaali- ja terveysministeriöltä, Kansanterveyslaitokselta, Lääkelaitokselta ja Veripalvelulta. Oikeusasiamies toteaa ratkaisussaan kanteluun, että perustuslain mukaan julkisen vallan on edistettävä väestön terveyttä. Asiantuntijalausuntojen nojalla pysyvälle verenluovutuskiellolle on olemassa perustuslaissa tarkoitettu hyväksyttävä peruste. Oikeusasiamies korostaa, että kielto ei johdu sukupuolisesta suuntautumisesta, joka nauttii perustuslain suojaa syrjintää vastaan, vaan sukupuolikäyttäytymisestä.

Veripalvelulaissa lähdetään siitä, että kaikki eivät voi luovuttaa verta, vaan että luovuttajan tulee olla siihen kelpoinen. Luovutuskelpoisuus edellyttää, että luovuttajan sairaus, lääkitys tai sairauden riski ei saa vaarantaa luovuttajan terveyttä eikä luovutetun veren turvallisuutta.

Verenluovutus kielletty riskiryhmiltä

Oikeusasiamiehelle antamansa selvityksen mukaan SPR:n Veripalvelu pyrkii turvaamaan potilaiden oikeuden saada mahdollisimman turvallisia verivalmisteita parhaan lääketieteellisen tiedon perusteella ja käytettävissä olevien resurssien rajoissa.

Yksi keino on valita huolellisesti luovuttajat. Verenluovutuslomakkeella luovuttajilta tiedustellaan veripalvelulain edellyttämät tiedot. Verenluovuttajien valinnassa ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa syvän yksilötason kyselyä. Verta luovuttaa Suomessa noin 160 000 henkilöä vuodessa yhteensä noin 270 000 kertaa.

Kun tarkkaa riskinarviota ei voi tehdä yksilötasolla, Veripalvelu kieltää luovutuksen erilaisilta riskiryhmiltä. Periaatteena on, että luovuttaja ei saa kuulua ryhmään, jossa turvallisuusriski koskee joko luovuttajaa itseään tai hänen luovuttamaansa verta saavaa potilasta. Ongelmana on erityisesti, että hyvin tuoreita infektiotartuntoja ei ole mahdollista todeta laboratoriotutkimuksilla. Siten mitä suurempi uusien tartuntojen ilmaantuvuus on verenluovuttajapopulaatiossa, sitä suurempi on riski sille, että herkilläkin laboratoriotutkimuksilla seulottu veri on tartuttavaa.

Veripalvelu katsoo, että miesten välinen seksi edustaa seksuaalikäyttäytymistä, joka altistaa vakaville infektiotartunnoille, kuten HIVille ja hepatiitti B- ja C-tartunnoille.

Asiantuntijalausuntojen mukaan lukuisissa, eri maissa tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa, esiintyy ja ilmaantuu muuta väestöä enemmän veren välityksellä leviäviä tarttuvia tauteja. Suomessa miesten väliseen seksiin liittyvät HIV-tartunnat ovat lisääntyneet vuodesta 2000, ja uusien HIV-tartuntojen ilmaantuvuus tässä ryhmässä on 25 -27 kertaa suurempi kuin miehillä, joilla on vain heteroseksuaalisia suhteita. Nykytietämyksen mukaan myös verivalmisteiden HIV-turvallisuutta heikentäisi selvästi se, että verenluovutus sallittaisiin tässä ryhmässä väliaikaisen karanteenin jälkeen.

Muita riskiryhmiä, joilta verenluovutus on evätty, ovat esimerkiksi yli 65-vuotiaat sekä henkilöt, jotka ovat oleskelleet Britanniassa hullun lehmän taudin aikaan. Yli 65-vuotiaiden kohdalla verenluovutukseen liittyvän terveysriskin katsotaan kohdistuvan luovuttajaan itseensä, vaikkakin suuri osa yli 65-vuotiaista voi olla terveitä eikä luovutuksesta olisi heille vaaraa yksilöinä. Britanniassa vuosina 1980 - 1996 yhteensä yli kuusi kuukautta oleskelleiden pysyvän luovutuskiellon perusteena on lisääntynyt riski altistua veren välityksellä tarttuvalle taudille - riippumatta siitä, minkälaiset tähän ryhmään kuuluvien yksilölliset ruokailutottumukset ovat olleet Britanniassa oleskelun aikana.

Moitteita oikeusasiamieheltä

Oikeusasiamies huomauttaa kuitenkin, että Veripalvelun on syytä tarkistaa ohjeistustaan miesten välistä seksiä koskevasta luovutuskiellosta. Ohjeessa puhutaan homomiesten verenluovutusrajoituksesta, mikä viittaa virheellisesti sukupuoliseen suuntautumiseen. 

Oikeusasiamies puuttuu myös siihen, että harkintavaltaa luovutuskiellon perusteiden määrittelyssä käyttää nykytilanteessa tosiasiassa SPR:n Veripalvelu. Veripalvelulain mukaan Lääkelaitos voi antaa tarkempia määräyksiä perusteista, joilla verta ei voi luovuttaa pysyvästi tai määräaikaisesti. Oikeusasiamies muistuttaa, että perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa ei tule osoittaa muille kuin viranomaisille. Veripalvelu on osa Suomen Punaista Ristiä,  joka on julkisoikeudellinen yhdistys.


Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion ratkaisu dnro 152/4/06 kokonaisuudessaan suomeksi.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377.


[4.9.2008] 


Tulostusversio Etusivulle Takaisin Sivun alkuun Palaute