Riksdagens justitieombudsmans -  startsidanJustitieombudsmannenKlagomål till riksdagens justitieombudsmanJO:s avgöranden och ställninstagandenMeddelanden och publikationerMänniskorättcentret
Arkadiagatan 3
00102 Riksdagen
Telefon: 09 *4321
Telefax: 09 432 2268
E-post:
ombudsman(at)riksdagen.fi

När kan du få hjälp av JO?Om du tror att en myndighet inte har följt lagen
kan du be JO om hjälp.

Om en myndighet inte har utfört sitt uppdrag 
kan du be JO om hjälp.

Om man har låtit bli att respektera
de grundläggande rättigheterna
eller de mänskliga rättigheterna
kan du be JO om hjälp.