EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES - etusivulleOikeusasiamiesKantelu oikeusasiamiehelleOikeusasiamiehen ratkaisutTiedotteet ja julkaisutIhmisoikeuskeskus

Arkadiankatu 3
00102 Eduskunta
Puhelin: 09 *4321
Faksi 09 432 2268
Sähköposti:
oikeusasiamies(at)eduskunta.fi

Voiko oikeusasiamies auttaa?


 
Kuvassa (vas.) oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ja apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja.

Voit pyytää apua oikeusasiamieheltä,
- jos epäilet, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia
- jos viranomainen tai virkamies ei ole tehnyt työtään oikein
- jos viranomainen on kohdellut sinua väärin
- jos perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet.

Silloin voit tehdä asiasta kantelun oikeusasiamiehelle.
Voit kertoa, mitä on tapahtunut ja miksi se on sinusta väärin.

Oikeusasiamies valvoo laillisuutta

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo viranomaisten
ja virkamiesten työtä ja toimintaa.

Viranomaisten ja virkamiesten täytyy
- tehdä työnsä oikein
- noudattaa työssään lakia
- täyttää velvollisuutensa.

Viranomainen voi olla virasto tai laitos.

Viranomaisia ovat esimerkiksi verotoimistot, kuntien virastot ja terveyskeskukset.

Virkamiehiä ovat esimerkiksi poliisit, opettajat peruskoulussa tai lääkärit terveyskeskuksessa.

Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että kansalaisten perusoikeudet ja
ihmisoikeudet toteutuvat.