EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES - etusivulleOikeusasiamiesKantelu oikeusasiamiehelleOikeusasiamiehen ratkaisutTiedotteet ja julkaisutIhmisoikeuskeskus
Hae ratkaisuja
laps*, korkein oikeus*
Tarkennettu haku
Hakuohjeita

Oikeusasiamies Facebookissa

Arkadiankatu 3
00102 Eduskunta
Puhelin: 09 *4321
Faksi 09 432 2268
Sähköposti:
oikeusasiamies(at)eduskunta.fi

Ratkaisut verkossa

Verkossa julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuja, joilla on joko oikeudellista tai yleistä mielenkiintoa. Ratkaisut ovat saatavilla verkossa vuodesta 2001 lähtien.

Ratkaisut ovat suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, millä kielellä ne on tehty.

Ratkaisuista on poistettu salassa pidettävät ja tarpeettomiksi katsotut tiedot. Poistetut kohdat on merkitty katkoviivoin [---]. Henkilöiden nimet on yleensä korvattu kirjaimin.

Ratkaisujen haku

Ratkaisuja voi hakea 'Ratkaisujen haun' avulla. Haku löytyy jokaisen sivun vasemmasta reunasta.

'Tarkennettu haku' -linkki vie tietokannan varsinaiselle hakusivulle.

> Uusimmat ratkaisut (Avautuu uuteen ikkunaan.)

> Vuoden 2016 ratkaisuja
> Vuoden 2015 ratkaisuja
 
 
 
Ratkaisuja verkossa
pvm = julkaisupäivämäärä
Jos linkki ei toimi, etsi ratkaisu "Hae ratkaisuja" -toiminnon kautta.
Esimerkki: 1234/2013 ja paina "Hae"-painiketta.

Huhtikuu
 
7.4.2017, dnro 2164/2017
 
Maaliskuu
 
Elinkautisvankien vapauttamislausuntojen laatiminen kesti liian kauan
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja antoi Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Keskushallintoyksikkö antaa Helsingin hovioikeudelle lausunnon elinkautiseen vankeuteen tuomittujen vankien ehdonalaista vapauttamista koskevissa asioissa. Näiden lausuntojen laatiminen kesti keskimäärin puolitoista vuotta. Näin pitkä käsittelyaika ei asian laatu huomioon ottaen ollut hyväksyttävä. Hidas prosessi voi myös vaikuttaa tosiasialliseen vapautumiseen. Asioita ei käsitelty ilman aiheetonta viivytystä, kuten laki edellyttää.
Päätös 1300/2016 on julkaistu verkkosivuilla, lisätietoja antaa esittelijäneuvos Anu Rita, p. 09 432 3362.
 
17.3.2017, dnrot 458/2016, 566/2016, 617/2016, 939/2016, 941/2016, 1150/2016, 1225/2016, 1603/2016 ja 1804/2016
 

Vuodeosastohoidon aikana potilaalle annettavat lääkkeet kuuluvat terveyskeskuksen vastuulle
15.3.2017, dnro 148/2016

 
 
9.3.2017
Poliisin menettely mielenosoittajien sijoittamisessa poliisiautoon
Kaksi vastakkaista aatesuuntaa edustavaa mielenosoittajaa sijoitettiin samaan poliisiautoon itsenäisyyspäivänä 2016 Helsingissä. Tämän seurauksena tapahtui pahoinpitely poliisiautossa.
Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuojan mukaan poliisin toimintaketju, tiedonkulku ja ohjeistus pilkkoutui sekavassa tilanteessa. Koska suurissa massatapahtumissa tilanteet vaihtuvat nopeasti, niihin tulisi varautua tiedostamalla ja ennakoimalla ongelmakohdat. Kaikkia tilanteita ei pystytä välttämään, mutta esimerkiksi tietokatkoja ehkäistään kirjaamalla reaaliaikaisesti vapaudenmenetyksen perusteet.
AOA kiinnittää Helsingin poliisin huomiota vapautensa menettäneiden valvontaan, vapaudenmenetyksen perusteiden selvittämiseen ja tiedonkulun tärkeyteen poliisitoiminnallissa erityistilanteissa.
Päätös nro 6321/2016 (suomeksi) löytyy osoitteesta http://www.oikeusasiamies.fi/, lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman, p. 09 432 3368.
 
9.3.2017, dnro 1178/2015
 
3.3.2017, dnro 696/2017
 
Helmikuu

27.2.2017, dnro 2655/2016
 
Kansaneläkelaitoksen tiedottaminen ei ollut kielilain mukaista
23.2.2017, dnro 299/2016 (päätös on ruotsinkielinen)

Kuluttajariitalautakunnan käsittelyaika ym.
23.2.2017, dnro 4466/2016
 
22.2.2017, dnro 3715/2016
 

Huolimattomuus sairauspäivärahan käsittelyssä
22.2.2017, dnro 5038/2015

Viivästys opintotukivalituksen käsittelyssä
22.2.2017, dnro 3503/2015

Puolustusvoimien räjähdevarastoinnin turvallisuus
21.2.2017, dnro 5377/2015

Albinismipotilaiden oikeus yhdenvertaisiin ja riittäviin terveyspalveluihin
21.2.2017, dnro 3382/2015

Henkilökohtaisten avustajien palkkauksesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen
21.2.2017, dnro 5658/2015

Erityishuolto-ohjelman tarkistaminen
21.2.2017, dnro 107/2016

Vanhuksen pää ajettiin paljaaksi puutteellisen hoidon seurauksena
21.2.2017, dnro 4687/2015

Kehitysvammalain nojalla järjestetystä palvelusta on laadittava erityishuolto-ohjelma
21.2.2017, dnro 116/2016

Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa perittävät maksut
21.2.2017, dnro 4709/2015

ARAn vuokranmääritysohjeen lainmukaisuus
21.2.2017, dnro 4181/2015

 
 
1.2.2017, Dnro 5971/2016
 
26.1.2017, Dnro 4397/2016
 
26.1.2017, Dnro 4976/2016
 
20.1.2017, Dnro 4861/2015
 
11.1.2017, Dnrot 131/2016 ja 1152/2016
 
 

Vuoden 2013 ratkaisuja, julkaistu vuonna 2014
 
pvm = julkaisupäivämäärä
Jos linkki ei toimi, etsi ratkaisu "Hae ratkaisuja" -toiminnon kautta.
Esimerkki: 1234/2013 ja paina "Hae"-painiketta.
 
 
Tammikuu
 
 
 
AOA kiirehtii parannuksia ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten asemaan
(sisältää opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen 27.11.2013 "Kotikuntaa vailla olevien Suomessa oleskelevien lasten opetuksen turvaaminen") 13.1.2014, Dnro 1420/2010
 
 
 
 
 
 
 
Oma aloite kauppojen aukioloaikoja koskevista poikkeusluvista
3.1.2014, Dnro 4653/2012[12.4.2017 11:51 ]

Tulostusversio Etusivulle Takaisin Sivun alkuun Palaute