EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES - etusivulleOikeusasiamiesKantelu oikeusasiamiehelleOikeusasiamiehen ratkaisutTiedotteet ja julkaisutIhmisoikeuskeskus
Hae ratkaisuja
laps*, korkein oikeus*
Tarkennettu haku
Hakuohjeita

Oikeusasiamies Facebookissa

Arkadiankatu 3
00102 Eduskunta
Puhelin: 09 *4321
Faksi 09 432 2268
Sähköposti:
oikeusasiamies(at)eduskunta.fi

Oikeusasiamiehen toimenpiteet vuonna 2014

Kun oikeusasiamies tutkii kantelun, hän punnitsee viranomaisen toimintaa ja ottaa kantaa sen lainmukaisuuteen. Erityistä huomiota hän kiinnittää hyvän hallinnon vaatimuksiin ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Vuonna 2014 kaikista ratkaistuista kanteluista ja omista aloitteista 774 eli 16 % johti oikeusasiamiehen toimenpiteeseen.

Virkasyyte

Oikeusasiamiehen ankarin keino puuttua lainvastaiseen toimintaan on nostaa virkasyyte virkamiestä vastaan. Viime vuonna ei annettu syytemääräyksiä.

Vuodesta 1990 lähtien oikeusasiamies on määrännyt syytteen nostettavaksi 27 tapauksessa, edellinen kerta oli vuonna 2011.

Huomautus

Virkasyytteen asemesta oikeusasiamies voi antaa virkamiehelle huomautuksen tämän lainvastaisesta menettelystä. Vuonna 2014 oikeusasiamies antoi huomautuksen 18 tapauksessa (edellisenä vuonna 33 tapauksessa).

Käsitys

Tavallisimmin oikeusasiamies ilmaisee käsityksensä menettelyn lainvastaisuudesta tai selvästä laiminlyönnistä. Samalla hän muistuttaa siitä, mikä olisi ollut lainmukainen tapa toimia.

Vuonna 2014 oikeusasiamies lausui käsityksensä viranomaisen toiminnan laadusta 579 tapauksessa (621).

Esitys

Oikeusasiamies voi myös tehdä esityksen virheen korjaamiseksi sekä kiinnittää valtioneuvoston huomiota säännöksissä tai määräyksissä havaitsemiinsa puutteisiin.

Lisäksi oikeusasiamies voi tehdä esityksiä loukkauksen hyvittämiseksi.

Vuonna 2014 oikeusasiamies teki 26 esitystä (47).

Viranomainen korjaa itse virheensä

Joskus viranomainen oikaisee virheensä omasta aloitteestaan, kun käy ilmi, että oikeusasiamies on ryhtynyt tutkimaan asiaa.

Näin kävi vuoden 2014 aikana 46 tapauksessa (51).

Ei virhettä

Aina oikeusasiamiehen ratkaisu ei johda toimenpiteeseen. Näin on silloin, jos virheellistä menettelyä ei todeta. Vuonna 2014 tällaisia tapauksia oli 317(443).

Usein oikeusasiamies päätyy joko heti tai asiaa tutkittuaan siihen, että viranomaisen lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä ei ole aihetta epäillä. Vuonna 2014 näin kävi 2 218 tapauksessa (2 371 ).

Kantelua ei voida tutkia

Lisäksi on tapauksia, joissa oikeusasiamies ei voi tutkia kantelua. Viime vuonna tällaisia kanteluja oli 1 486 (1 680).

Tutkimatta jättäminen voi johtua siitä, että kantelun asia ei kuulu oikeusasiamiehen valvontavaltaan tai se on vireillä toisessa viranomaisessa.

Oikeusasiamies ei myöskään tutki yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei tutkimiseen ollut erityisiä syitä. Vanhentumisen perusteella jäi tutkimatta 137 (134) kantelua. (Laki muuttui kesäkuun alusta 2011. Aikaisemmin vanhentumisraja oli viisi vuotta.)

Siirto toiselle viranomaiselle

Oikeusasiamies voi siirtää kantelun käsittelyn toiselle viranomaiselle, jos se on asian laadun vuoksi perusteltua. Vuonna 2014 siirrettiin 176 (239) kantelua.

Hyvitys tai sovittelu

Jos asiassa on tapahtunut oikeudenloukkaus, jota ei voida enää oikaista tai korjata, oikeusasiamies voi harkintansa mukaan esittää hyvitystä. Näin kävi viime vuonna 11 (18) tapauksessa.

Joissakin tapauksissa oikeusasiamies voi pyrkiä ratkaisemaan asian sovittelun kautta.[6.7.2015 15:28 ]

Tulostusversio Etusivulle Takaisin Sivun alkuun Palaute