Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

 
Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Jussi Pajuoja ja Maija Sakslin.
 
Voiko oikeusasiamies auttaa?
 
Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää.
> Lue ohjeet kantelun tekemisestä
 
Ajankohtaista

4.7.2017
Mikkelin vankilan toiminta on huomattavasti parantunut
Lue lisää

Tarkastuksia
 
13.7.2017
Ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia
Esittelijät Konttinen ja Verronen.


Ratkaisuja lyhyesti

26.6.2017
 
Oikeusasiamies Jääskeläisen lausunnot ehdotuksista tiedustelulainsäädännöiksi ja tiedustelutoiminnan valvonnaksi:
- ehdotus siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (EOAK/2821/2017)
- ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (EOAK/2659/2017)
- ehdotus tiedustelutoiminnan valvonnasta (EOAK/2658/2017) ja
- Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö (EOAK/3793/2017)
  
Ratkaisuja verkossa
 
pvm = julkaisupäivämäärä
Jos linkki ei toimi, etsi ratkaisu "Hae ratkaisuja" -toiminnon kautta.
Esimerkki: 1234/2014 ja paina "Hae"-painiketta.
 
Heinäkuu
 
17.7.2017, dnro 2404/17
 
12.7.2017, dnro 1825/16
 
11.7.2017, dnro 2159/16 (ruotsiksi)
 
10.7.2017, dnro 3689/16
  
6.7.2017, dnro 1509/16
 
5.7.2017, dnro 1554/17
 
Kesäkuu

Henkilötietojen julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla
27.6.2017, dnro 3939/17

Rauhoittamisvuoteen käyttö poliisivankiloissa
21.6.2017, dnro 2236/2016
 
Oikeusasiamiehen lausunto siviilitiedustelulakityöryhmän mietinnöstä siviilitiedustelulainsäädännöksi
19.6.2017, dnro 2821/2017
 
Musliminaisten huivin käyttö turvapaikanhakijasta otettavassa valokuvassa
19.6.2017, dnro 5352/15

Kuvaaminen Kansaneläkelaitoksen toimistossa
16.6.2017, dnro 1577/2016

Markkinoinnin valvonta ja kilpailijoiden yhdenvertainen kohtelu
16.6.2017, dnro 1654/2016

Erityishuolto-ohjelman laatiminen ja vammaispalvelua koskeva päätöksenteko
16.6.2017, dnro 2084/2016

Lääkärihelikopteritoiminnan ulottaminen Lapin alueelle turvaisi yhdenvertaisuutta nykyistä paremmin
16.6.2017, dnro 1016/2016

Lausunto tuomioistuinviraston perustamisesta
16.6.2017, dnro 2656/2017
 

Lisää oikeusasiamiehen ratkaisuja
Oikeusasiamiehen lausuntoja ja esityksiä

[24.7.2017 13:37 ]