Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.
 
Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Jussi Pajuoja ja Maija Sakslin.
 
Voiko oikeusasiamies auttaa?
 
Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää.
> Lue ohjeet kantelun tekemisestä
 
 
Ajankohtaista

23.3.2017
Kelalle huomautus toimeentulotuen käsittelyn viivästymisestä
Lue lisää

 
Vuoden selväsanainen 2016
 
Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen valitsi ja palkitsi Vuoden selväsanainen 2016 -kilpailun voittajan.
Lue lisää Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilta.
 

 
Juhlajulkaisu oikeusasiamies 95 vuotta

Oikeusasiamies perusoikeuksien puolustajana oli oikeusasiamiesinstituution 95-vuotisjuhlien teemana. Juhlassa pidetyt puheet ja sen muu ohjelma on koottu pieneksi julkaisuksi.

Oikeusasiamies perusoikeuksien puolustajana - Laillisuusvalvonnasta yksilön oikeuksien puolustamiseen,
.pdf (975 kt)

 
Tarkastuksia
 
28.3.2017
Pohjois-Karjalan rajavartiosto, Onttola
AOA Sakslin ja esittelijä Holman

28.3.2017
Itä-Suomen maistraatin Joensuun yksikkö
Esittelijät Arjola-Sarja ja Länsisyrjä
 
28.3.2017
Imatran tulli, Niiralan tullitoimipaikka
AOA Sakslin, esittelijät Arjola-Sarja, Holman ja Länsisyrjä

30.3.2017
Ennalta ilmoittamattomia sosiaalihuollon tarkastuksia
Esittelijät Äijälä-Roudasmaa ja Lehtikangas
 

Ratkaisuja lyhyesti
 
9.3.2017
Poliisin menettely mielenosoittajien sijoittamisessa poliisiautoon
Kaksi vastakkaista aatesuuntaa edustavaa mielenosoittajaa sijoitettiin samaan poliisiautoon itsenäisyyspäivänä 2016 Helsingissä. Tämän seurauksena tapahtui pahoinpitely poliisiautossa.
Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuojan mukaan poliisin toimintaketju, tiedonkulku ja ohjeistus pilkkoutui sekavassa tilanteessa. Koska suurissa massatapahtumissa tilanteet vaihtuvat nopeasti, niihin tulisi varautua tiedostamalla ja ennakoimalla ongelmakohdat. Kaikkia tilanteita ei pystytä välttämään, mutta esimerkiksi tietokatkoja ehkäistään kirjaamalla reaaliaikaisesti vapaudenmenetyksen perusteet.
AOA kiinnittää Helsingin poliisin huomiota vapautensa menettäneiden valvontaan, vapaudenmenetyksen perusteiden selvittämiseen ja tiedonkulun tärkeyteen poliisitoiminnallissa erityistilanteissa.
Päätös nro 6321/2016 (suomeksi) löytyy osoitteesta www.oikeusasiamies.fi, lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman, p. 09 432 3368.
 
 
  
Ratkaisuja verkossa
 
pvm = julkaisupäivämäärä
Jos linkki ei toimi, etsi ratkaisu "Hae ratkaisuja" -toiminnon kautta.
Esimerkki: 1234/2014 ja paina "Hae"-painiketta.
 
Maaliskuu

Energiaviraston menettely sähkönsiirtohintojen korotuksissa
17.3.2017, dnrot 458/2016, 566/2016, 617/2016, 939/2016, 941/2016, 1150/2016, 1225/2016, 1603/2016 ja 1804/2016
 
Maksun periminen B-lausunnosta
15.3.2017, dnro 1304/2016

Postiosoitteen merkitseminen väestötietojärjestelmään
15.3.2017, dnro 445/2016

Esitys opetustoimen henkilöstön kelpoisuutta koskevan sääntelyn täsmentämiseksi
15.3.2017, dnro 416/2016

Vuodeosastohoidon aikana potilaalle annettavat lääkkeet kuuluvat terveyskeskuksen vastuulle
15.3.2017, dnro 148/2016

Vanhuspotilas jäi ilman peittoa terveyskeskuksen vuodeosastolla
15.3.2017, dnro 381/2016

Vangin sijoittaminen alastomana tarkkailuun ja kaltereihin sitominen
13.3.2017, dnrot 346, 347, 349 ja 366/2016
 
Syytemääräys ulkomaalaisten erillään säilyttämisen käsittelyn laiminlyönnistä
9.3.2017, dnro 1178/2015
 
Kaksoiskansalaisten kohtelu puolustusvoimissa ja ulkoasiainministeriössä
3.3.2017, dnro 696/2017

 
 

Lisää oikeusasiamiehen ratkaisuja
Oikeusasiamiehen lausuntoja ja esityksiä

[28.3.2017 9:23 ]