Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

 
Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Jussi Pajuoja ja Maija Sakslin.
 
Voiko oikeusasiamies auttaa?
 
Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää.
> Lue ohjeet kantelun tekemisestä
 
Ajankohtaista

24.5.2017
Vantaan kaupunki loukkasi graffitin tekijöiden sananvapautta
Lue lisää

Tarkastuksia
 
29.-30.5.2017
Mikkelin vankila
Esittelijät Laakso ja Vartia

22.5.2017
Vaasan vankila
Esittelijät Ketola, Laakso, Martikainen ja Rita

Ratkaisuja lyhyesti

19.5.2017
Helsinki maksoi 5200 euroa hyvitystä työllistämisvelvoitteen laiminlyönnistä

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan tekemän hyvitysesityksen perusteella Helsingin kaupunki suoritti kantelijalle korvausta noin 5200 euroa viivästyskorkoineen. Perusteena oli työllistämisvelvoitteen laiminlyönti.

Kantelija kuului ikäryhmään 57-60 ja hän oli saanut enimmäisajan työttömyyskassan päivärahaa. Tässä tilanteessa kaupungin olisi tullut järjestää työntekomahdollisuus kuuden kuukauden ajaksi siten, että työn olisi voinut aloittaa kun oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan päättyi. Kaupunki järjesti työntekomahdollisuuden vasta viiden kuukauden kuluttua.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös dnro 576/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi/

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Niemelä, p. 09 432 3356

 
  
Ratkaisuja verkossa
 
pvm = julkaisupäivämäärä
Jos linkki ei toimi, etsi ratkaisu "Hae ratkaisuja" -toiminnon kautta.
Esimerkki: 1234/2014 ja paina "Hae"-painiketta.
 
Toukokuu

Apulaisoikeusasiamies tutkii Postin yleispalvelun asianmukaisuuden
24.5.2017, dnro 2959/2017

Ruotsin kielen näkyvyys Maahanmuuttoviraston toiminnassa
24.5.2017, dnro 1102/2016 (ruotsiksi)

Päätöksentekomenettely kuljetuspalveluasiassa
24.5.2017, dnrot 716/2017 ja 741/2017
 
Laiminlyönti sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa päätöksenteossa
24.5.2017, dnro 1362/2016

Perusoikeuksien rajoittaminen sosiaalihuollon hoitoa ja hoivaa sekä huolenpitoa antavissa toimintayksiköissä
24.5.2017, dnro 699/2016

Avustamiskäyntien toteuttaminen asumispalveluyksikössä
24.5.2017, dnro 1319/2016

Asiakasmaksujen periminen vammaisen lapsen koulukuljetuksista
24.5.2017, dnro 760/2016

Kuljetuspalvelujen ja liikkumista tukevien palvelujen järjestäminen
24.5.2017, dnro 202/2016

Hyvän hallinnon vaatimukset vammaispalveluasian käsittelyssä
24.5.2017, dnro 385/2016

Vantaan kaupunki loukkasi graffitin tekijöiden sananvapautta
22.5.2017, dnro 1206/2016

 

Lisää oikeusasiamiehen ratkaisuja
Oikeusasiamiehen lausuntoja ja esityksiä

[24.5.2017 9:45 ]