EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES - etusivulleOikeusasiamiesKantelu oikeusasiamiehelleOikeusasiamiehen ratkaisutTiedotteet ja julkaisutIhmisoikeuskeskus
Hae ratkaisuja
laps*, korkein oikeus*
Tarkennettu haku
Hakuohjeita

Oikeusasiamies Facebookissa

Arkadiankatu 3
00102 Eduskunta
Puhelin: 09 *4321
Faksi 09 432 2268
Sähköposti:
oikeusasiamies(at)eduskunta.fi

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

 
Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Jussi Pajuoja ja Maija Sakslin.
 
Voiko oikeusasiamies auttaa?
 
Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää.
> Lue ohjeet kantelun tekemisestä
 
Ajankohtaista

20.6.2017
Voiko päiväkodissa järjestää maksullista musiikkileikkikoulua?
Lue lisää

Tarkastuksia
 
20.6.2017
Ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia
Esittelijät Lehtikangas ja Äijälä-Roudasmaa


Ratkaisuja lyhyesti

20.5.2017
 
Oikeusasiamies Jääskeläisen lausunnot ehdotuksista tiedustelulainsäädännöiksi ja tiedustelutoiminnan valvonnaksi:
- ehdotus siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (EOAK/2821/2017)
- ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (EOAK/2659/2017)
- ehdotus tiedustelutoiminnan valvonnasta (EOAK/2658/2017) ja
- Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö (EOAK/3793/2017)

 
19.5.2017
Helsinki maksoi 5200 euroa hyvitystä työllistämisvelvoitteen laiminlyönnistä

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan tekemän hyvitysesityksen perusteella Helsingin kaupunki suoritti kantelijalle korvausta noin 5200 euroa viivästyskorkoineen. Perusteena oli työllistämisvelvoitteen laiminlyönti.

Kantelija kuului ikäryhmään 57-60 ja hän oli saanut enimmäisajan työttömyyskassan päivärahaa. Tässä tilanteessa kaupungin olisi tullut järjestää työntekomahdollisuus kuuden kuukauden ajaksi siten, että työn olisi voinut aloittaa kun oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan päättyi. Kaupunki järjesti työntekomahdollisuuden vasta viiden kuukauden kuluttua.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös dnro 576/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi/

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Niemelä, p. 09 432 3356

 
 
Lisää oikeusasiamiehen ratkaisuja
Oikeusasiamiehen lausuntoja ja esityksiä

[26.6.2017 13:57 ]

Tulostusversio Etusivulle Takaisin Sivun alkuun Palaute