OikeusasiamiesKantelu oikeusasiamiehelleOikeusasiamiehen ratkaisutTiedotteet ja julkaisutIhmisoikeuskeskusEDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES - etusivulle
Kielivalinnat suomi English svenska Sámi Teckenspråk Viittomakieli Deutsch Français Eesti По-русски
Hae ratkaisuja
laps*, korkein oikeus*
Tarkennettu haku
Hakuohjeita

Oikeusasiamies Facebookissa

Arkadiankatu 3
00102 Eduskunta
Puhelin: (09) *4321
Faksi (09) 432 2268
Sähköposti:
oikeusasiamies(at)eduskunta.fi


Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Jussi Pajuoja ja Maija Sakslin.
 
.
Neuvoja kantelun tekemiseen
Neuvontalakimies neuvoo kantelun tekemisessä puhelimitse päivystysaikoina. Neuvontalakimies ei anna oikeudellista neuvontaa eikä voi ennakoida kantelun lopputulosta.

Neuvontalakimiespalvelu on kesätauolla 19.6. - 2.8.Tällöin neuvontalakimiehillä ei ole päivystystä.
 
Päivystysajat: ma, ke, pe klo 9 - 12 ja ti, to klo 12 - 15, puh. (09) 4321, eduskunnan vaihde.
Henkilökohtainen käynti edellyttää ajanvarausta päivystysaikana.
Ajankohtaista

26.6.2015
Kunta loukkasi opettajan sananvapautta
Oikeusasiamies esittää hyvitystä
Lue lisää

Tarkastuksia
-

Ratkaisuja lyhyesti


15.6.2015
Vankilassa ei päästetty wc-tiloihin
- Valtio korvasi ihmisoikeusloukkaukset

AOA Pajuoja katsoo kahdessa eri päätöksessä, että vankila ei ollut kohdellut kantelijoita ihmisarvoa kunnioittavasti, kun he eivät olleet päässeet pyynnöistään huolimatta wc:hen, vaan joutuneet tekemään tarpeensa muutoin.

Ensimmäisestä tapauksesta kanteli vankilassa vierailulla ollut nainen, jonka olisi pitänyt päästä perhetapaamistilasta wc:hen, mutta puhelimeen ei vastattu puoleen tuntiin. Toisessa tapauksessa kantelijana oli vanki, joka odotti virtsanäytteen antamista ns. valvontahuoneessa eikä päässyt sieltä wc:hen.
 
Pajuoja katsoi, että henkilöitä oli kohdeltu ihmisarvoa loukkaavasti, ja esitti, että valtio suorittaisi henkilöille kärsimyskorvauksen. Valtiokonttori maksoi kummallekin 500 euron hyvityksen.

Päätös 4854/2014, lisätiedot oikeusasiamiehensihteeri Anu Rita, (09) 432 3362.
Päätös 801/2014, lisätiedot oikeusasiamiehensihteeri Juho Martikainen, (09) 432 3378.

12.6.2015
Jari Aarnion sukulaisten luona toimitetut kotietsinnät
AOA Pajuoja katsoo, että Jari Aarnion vanhempien asunnossa tehdylle kotietsinnälle ei ollut esitetty riittäviä perusteita. Sen sijaan hänen lapsensa luona tehdylle etsinnälle oli edellytykset.

Kun kotietsintä tehdään muun kuin epäillyn luona, on erittäin pätevin perustein voitava olettaa, että etsintä on tuloksellinen: esimerkiksi takavarikoitavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi tai muutoin selvityksen saamiseksi rikoksesta.

Rikoksesta epäiltyjen henkilöiden sukulaisten kotirauha ei voi lähtökohtaisesti olla heikommin suojattu kuin muidenkaan ulkopuolisten. Sukulaisuussuhde ja säännölliset vierailut eivät sinällään ole peruste kotietsinnälle. Vaikka ne voidaan tapauskohtaisesti ottaa huomioon, niiden lisäksi tulisi olla tutkittavana olevaan rikokseen liittyviä konkreettisia tosiseikkoja, jotka tukisivat oletusta kotietsinnän tuloksellisuudesta.

Päätökset 12.6.2015 dnrot 818 ja 819/4/14. Lisätietoja esittelijäneuvos Juha Haapamäki puh. (09)432 3334

 Ratkaisuja ja kannanottoja
pvm = julkaisupvm

Jos linkki ei toimi, etsi ratkaisu "Hae ratkaisuja" -toiminnon kautta.
Esimerkki: 1234/2010 ja paina "Hae"-painiketta.

Edunvalvonnan päämiehistä käytettiin epäasiallisia luonnehdintoja
26.6.2015, Dnro 726/2014

Kopiomaksusta tehdyn reklamaation jättäminen käsittelemättä käräjäoikeudessa
26.6.2015, Dnro 2139/2014

Yleisradion menettely Vaaligalleriaa koskevassa asiassa
26.6.2015, Dnro 580/2015

Kehitysvammaisen henkilön oikeus hyvään hoitoon
25.6.2015, Dnro 1428/2014

HPV-rokottaminen ilman huoltajan lupaa
25.6.2015, Dnro 61/2015

Oikeuspsykiatrisen potilaan jatkohoidosta päättäminen mielenterveyslain 17.2 §:n mukaisen määräajan ylityttyä
25.6.2015, Dnro 1305/2014

Oikeusaputoimiston sisäänkäynnin esteettömyys
25.6.2015, Dnro 3181/2014

Oikaisuvaatimusten käsittely viivästyi lainvastaisella tavalla vammaispalveluasiassa
25.6.2015, Dnro 3262/2014

Oikeusapupäätös ei vastannut myönnettyä oikeusapua
25.6.2015, Dnro 1973/2014

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen viipyminen
25.6.2015, Dnro 3009/2014

Yleinen edunvalvonta loukkasi kirjesalaisuutta
25.6.2015, Dnro 946/2014

Kansalliskielten tasavertaisuus lakiehdotuksen julkaisemisessa
25.6.2015, Dnro 384/2014

Lausunto mielenterveyslain mukaisten lomakkeiden uudistamisesta
25.6.2015, Dnro 1346/2015

Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen hoidon kokonaiskoordinointi puutteellista HUS:n alueella
25.6.2015, Dnro 1225/2014

 
 

Rikosilmoituksen siirtäminen ulkomailla epäillyksi tehdystä rikoksesta
23.6.2015, Dnro 889/2014

MRSA-kantajaksi merkityn vaikeavammaisen henkilön oikeus allaskuntoutukseen
23.6.2015, Dnro 803/2014

Hätäkeskuspäivystäjien ja ensihoitajien menettely
23.6.2015, Dnro 625/2014

Hoitotarvikkeista ei saa aiheutua potilaille kustannuksia
23.6.2015, Dnro 562/2014

Potilaan itsemääräämisoikeutta ei voi sivuuttaa kieliongelmilla
23.6.2015, Dnro 70/2014

Koulukiusaaminen
23.6.2015, Dnro 2299/2014

 
 
8.6.2015, Dnro 4048/2014 (päätös ruotsiksi)
 
 

Lisää oikeusasiamiehen ratkaisuja
Oikeusasiamiehen lausuntoja ja esityksiä

[26.6.2015 13:38 ]

Tulostusversio Etusivulle Takaisin Sivun alkuun Palaute


Lisää tiedotteita

2.6.2015
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2014 eduskunnan puhemiehelle
 
28.5.2015
Kaikki asevelvolliset samalle lähtöviivalle
 
17.4.2015
Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksia ennakkoäänestyspaikoille
Puutteita löytyi esteettömyydessä ja vaalisalaisuuden turvaamisessa
 
20.3.2015
Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio vastaanotti A-statuksen

 
20.3.2015
Eduskunnan asettamat tavoitteet jäivät saavuttamatta poliisin VITJA-hankkeessa
AOA Pajuoja arvostelee hankkeen viivästymistä
 
Tiedotearkisto

Share