OikeusasiamiesKantelu oikeusasiamiehelleOikeusasiamiehen ratkaisutTiedotteet ja julkaisutIhmisoikeuskeskusEDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES - etusivulle
Kielivalinnat suomi English svenska Sámi Teckenspråk Viittomakieli Deutsch Français Eesti По-русски
Hae ratkaisuja
laps*, korkein oikeus*
Tarkennettu haku
Hakuohjeita

Oikeusasiamies Facebookissa

Arkadiankatu 3
00102 Eduskunta
Puhelin: (09) *4321
Faksi (09) 432 2268
Sähköposti:
oikeusasiamies(at)eduskunta.fi

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.
 
Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Jussi Pajuoja ja Maija Sakslin.
 
Voiko oikeusasiamies auttaa?
 
Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää.
> Lue ohjeet kantelun tekemisestä
 
 
Ajankohtaista

3.6.2016
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2015 eduskunnan puhemiehelle
Lue lisää


Juhlajulkaisu oikeusasiamies 95 vuotta

Oikeusasiamies perusoikeuksien puolustajana oli oikeusasiamiesinstituution 95-vuotisjuhlien teemana. Juhlassa pidetyt puheet ja sen muu ohjelma on koottu pieneksi julkaisuksi.

Oikeusasiamies perusoikeuksien puolustajana - Laillisuusvalvonnasta yksilön oikeuksien puolustamiseen, .pdf (975 kt)

 
Tarkastuksia
-
 

Ratkaisuja lyhyesti
 
25.5.2016
AOA Maija Sakslin antoi päätöksen Tullin pääjohtajan esteellisyydestä
AOA Sakslin katsoi, että pääjohtaja Antti Hartikainen oli menetellyt hallintolain vastaisesti, kun hän ei ollut poistunut Tullin johtoryhmän kokouksesta, kun siellä käsiteltiin määrärahan kohdentamista ns. viinarallivalvontaan ja tehtävien täyttämistä vuodelle 2016. Pääjohtajan puoliso oli ollut tällaisessa virkasuhteessa vuonna 2015.
Päätös 5606/2015, lisätietoja antaa esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä,
p. 432 3363.
 
  
Ratkaisuja verkossa
 
pvm = julkaisupäivämäärä
Jos linkki ei toimi, etsi ratkaisu "Hae ratkaisuja" -toiminnon kautta.
Esimerkki: 1234/2014 ja paina "Hae"-painiketta.
 
 
Kesäkuu

Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Helsingin Vieraskoti r.y. (tarkastuspöytäkirja)
23.6.2016, Dnro 976/2016

Asumispalvelun järjestäminen autismin kirjon henkilöille
23.6.2016, Dnro 24/2015

Oulun kaupungin menettely hormonikierukan korvaamisessa
23.6.2016, Dnro 294/2015

Septistä sokkia sairastavan potilaan hoito
23.6.2016, Dnro 863/2015

Vangin asuttaminen eristysosastolla ja siirto turvallisuuden perusteella toiseen vankilaan
23.6.2016, Dnro 2647/2015

Vankila laiminlöi rangaistusajan suunnitelman seurannan
23.6.2016, Dnro 1736/2015

Järjestysrikkomuksia koskevien ilmoitusten käsittely
23.6.2016, Dnrot 3684 ja 4657/2015

Lasten elatus viivästyi - Kela hyvittää viiveen
23.6.2016, Dnro 476/2015

Kuuleminen lähestymiskiellon määräämisessä
23.6.2016, Dnro 730/2015

Muutoksenhakukelpoisen päätöksen tekeminen vammaispalvelua koskevassa asiassa
23.6.2016, Dnro 4433/2015

Rajavartiolaitoksen ohjauskirjettä varustamoille ei ryhdytä tutkimaan
23.6.2016, Dnro 7/2016

Kielellisten velvoitteiden toteutuminen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston verkkotiedottamisessa
20.6.2016, Dnro 4770/2015 (päätös on ruotsinkielinen, sisältää myös päätöksen arviointi-osan suomeksi)

Kotietsintä vai ei?
20.6.2016, Dnro 1192/2016

Saamenkielisen palvelun toteutuminen Yleisradion ohjelmatoiminnassa
20.6.2016, Dnro 5018/2015

Arava- ja korkotukivuokra-asuntoja vuokraavien tahojen kielelliset velvoitteet
20.6.2016, Dnro 1930/2013

Lääkäri ei saanut ilmoittaa toisen lääkärin terveydentilasta tämän esimiehelle
20.6.2016, Dnro 1889/2015

Potilasasiakirjassa olevan tiedon antaminen potilaalle
20.6.2016, Dnro 1669/2015

Suomen Ramallahin yhteystoimiston asiakaspalvelu
20.6.2016, Dnro 4224/2015

Poliisipartion menettely rattijuopumusepäilyn tutkinnassa
20.6.2016, Dnro 2956/2015 (päätös on ruotsinkielinen)

Laskutuslisän veloittaminen edunvalvonnassa olevalta henkilöltä
20.6.2016, Dnro 3181/2015

Potilaan vapaus valita hoitopaikkansa
20.6.2016, Dnro 821/2015

Vangin henkilönkatsastus
20.6.2016, Dnro 2972/2015

Sotilaan virka- ja yksityisroolin rajanveto
13.6.2016, Dnro 59/2014

Kaupunki ylitti harkintavaltansa opetuspaikkaa osoittaessaan
13.6.2016, Dnro 1995/2014

Tarkastuseläinlääkärin kielitaitovaatimukset
13.6.2016, Dnro 632/2014

Vanhuksen apuvälineen hankinta
13.6.2016, Dnro 4361/2015

Oppivelvollisuusiän ylittäneen lapsen opetuksen järjestäminen
13.6.2016, Dnro 5002/2014

Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus (tarkastuspöytäkirja)
13.6.2016, Dnro 1907/2015

Tarkastus: Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen tukipartiotoiminta (tarkastuspöytäkirja)
13.6.2016, Dnro 2515/2015


 

Lisää oikeusasiamiehen ratkaisuja
Oikeusasiamiehen lausuntoja ja esityksiä

[30.6.2016 13:34 ]

Tulostusversio Etusivulle Takaisin Sivun alkuun Palaute