OikeusasiamiesKantelu oikeusasiamiehelleOikeusasiamiehen ratkaisutTiedotteet ja julkaisutIhmisoikeuskeskusEDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES - etusivulle
Kielivalinnat suomi English svenska Sámi Teckenspråk Viittomakieli Deutsch Français Eesti По-русски
Hae ratkaisuja
laps*, korkein oikeus*
Tarkennettu haku
Hakuohjeita

Oikeusasiamies Facebookissa

Arkadiankatu 3
00102 Eduskunta
Puhelin: (09) *4321
Faksi (09) 432 2268
Sähköposti:
oikeusasiamies(at)eduskunta.fi


Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Jussi Pajuoja ja Maija Sakslin.
 
 
Neuvoja kantelun tekemiseen

Oikeusasiamiehen kansliasta voi saada tarvittaessa ohjeita kantelun tekemiseen liittyvissä asioissa.
Kansliasta ei ole mahdollista saada oikeudellista neuvontaa.
Päivystysajat: ma, ke, pe klo 9 - 12 ja ti, to klo 12 - 15
Puhelin: (09) 4321, eduskunnan vaihde
Ajankohtaista

28.1.2015
Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle on myönnetty A-status
Lue lisää


Ratkaisuja lyhyesti

28.1.2015
Ei moitittavaa ARA-asuntojen vuokrauksessa työsuhdeasunnoiksi
AOA Sakslin toteaa, että saadun selvityksen perusteella ARA-asuntoja oli vuokrattu vähäisessä määrin työsuhdeasunnoiksi Tampereen, Helsingin ja Jyväskylän kaupungeissa. Vuokraaminen oli perustunut asukasvalintanormistossa säädettyihin perusteisiin. Se ei myöskään ollut haitannut valintaperusteet täyttävien hakijoiden asunnonsaantia.

Vuosina 2000 - 2011 yrityksille oli vuokrattu mm. tyhjillään tai vaikeasti vuokrattavissa olleita asuntoja. Poikkeusluvalla asuntoja oli vuokrattu vuokrataloyhtiössä peruskorjausta tekevien yritysten työntekijöille tai huonokuntoisille vanhuksille heidän varsinaisten asuntojensa korjaustyön ajaksi.
Sakslin tuki asiaa omasta aloitteestaan julkisuudessa olleen artikkelin perusteella.

AOA Sakslinin päätös dnro
3718/2011, lisätiedot oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. (09) 432 3355.
 
 
23.1.2015
Ammattiurheilijoiden lyhyt palvelusaika on ongelmallinen yhdenvertaisen kohtelun kannalta
Puolustusvoimien Urheilukoulussa palvelevat ammattiurheilijat määrätään yleensä lyhyeen kuuden kuukauden asepalvelukseen. AOA Sakslin ei pidä ammattiurheilijoiden suosimiselle esitettyjä perusteita perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävinä. Jos jokin ryhmä, kuten ammattiurheilijat, määrätään aina lyhyimpään palvelukseen, tulee menettelylle olla perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste, katsoo AOA Sakslin.

Lyhyellä palvelusajalla on pyritty vähentämään palveluksesta aiheutuvaa haittaa urheilijan uralle. Sakslin katsoo, että varusmiespalveluksen suorittamisesta voi aiheutua haittaa muidenkin ammattien harjoittajille. Varusmiespalvelus tulee järjestää mahdollisimman yhdenmukaisella ja syrjimättömällä tavalla.

AOA Sakslinin päätös dnro 3792/2012, lisätiedot Kristian Holman, puh. (09) 432 3368.
 
 
AOA Sakslinin mukaan Tom of Finland -postimerkkisarjan julkaiseminen ei anna aihetta toimenpiteisiin. Sakslin arvioi asiaa Maailman postiliiton yleissopimuksen, perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen valossa.

Perustuslain säännökset antavat suojaa kaikenlaisille taiteellisille ja muille ilmaisun muodoille. Ihmisoikeussopimuksen mukainen sananvapauden suoja koskee myös sellaista tietoa, joka on loukkaavaa, järkyttävää tai häiriötä aiheuttavaa vaikka vain osalle väestöstä.

Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tämä on perusteltua pluralismin, toleranssin ja laajakatseisuuden vuoksi, joiden puuttuessa ei voida puhua demokraattisesta yhteiskunnasta.

Asiasta tuli oikeusasiamiehelle seitsemän kantelua, joissa katsottiin merkkien loukkaavan yleistä sukupuolisiveellisyyttä ja olevan tupakkalain vastaisia.

AOA Sakslinin päätös dnro 2199/2014, lisätiedot vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, puh. 09 4323364.
 
30.12.2014
AOA:n määräyksestä tehtiin kantelussa mainittuun lastenkotiin ennalta ilmoittamaton tarkastus. Tarkastuspöytäkirjassa Sakslin toteaa, että henkilöntarkastuksen tavoitteet lastenkodissa ovat sinänsä välttämättömiä ja hyväksyttäviä sijaishuollon järjestämisen kannalta.

Henkilöntarkastusta ja henkilönkatsastusta koskeva lastensuojelulain säännös ei kuitenkaan anna mahdollisuuksia sijoitetun lapsen riisuttamiseen ainakaan siten, että kehoa tarkasteltaisiin lastenkodin käytännön mukaisesti. Menettely ei voi myöskään perustua suostumukseen. Myöskään Valvira ei ole antanut ohjeita tai suosituksia henkilöntarkastuksesta tai henkilönkatsastuksesta.

Sakslin päätti esittää omana aloitteenaan sosiaali- ja terveysministeriölle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin tarkastushavaintojen johdosta.

 

Dnrot 3116/2013, 3321/2013, 3604/2013 ja 3667/2013.

 
17.11.2014
Suomenlinnan hoitokunta muutti asukasedustajien vaalitapaa vastoin hyvää hallintoa
AOA Pajuoja katsoo, että Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan asukasedustajien vakiintuneeseen vaalitapaan tehty muutos olisi kaivannut opetus- ja kulttuuriministeriöltä selkeämpiä ja ajoissa annettuja ohjeita.
Hoitokunta oli aiemmin työjärjestyksensä mukaisesti järjestänyt vaalit, mutta ei tehnyt sitä keväällä 2013. Hallintolain mukaan viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Dnro 2933/2013, lisätiedot: esittelijäneuvos Jorma Kuopus, puh. (09) 352 3385.
 Ratkaisuja ja kannanottoja
pvm = julkaisupvm

Jos linkki ei toimi, etsi ratkaisu "Hae ratkaisuja" -toiminnon kautta.
Esimerkki: 1234/2010 ja paina "Hae"-painiketta.

16.1.2015, Dnro 313/2014
 
 
Opetuspotilaan asema
9.1.2015, Dnro 1349/2013
 
 

Vangin oikeus käyttää omia vaatteitaan
19.12.2014, Dnro 5058/2013

Suljettujen vankiloiden soitonsiirron esto
19.12.2014, Dnro 2530/2013

19.12.2014, Dnro 775/2014
 

Lisää oikeusasiamiehen ratkaisuja
Oikeusasiamiehen lausuntoja ja esityksiä

[29.1.2015 10:17 ]

Tulostusversio Etusivulle Takaisin Sivun alkuun Palaute


Lisää tiedotteita

21.1.2015
Asuntoasioita koskevien kanteluiden asianmukainen käsittely laiminlyötiin
Apulaisoikeusasiamies Sakslinilta huomautus
 
19.1.2015
Kantelumäärän kasvu taittui - tarkastuksia lisättiin
 
19.12.2014
Tampereen kaupunki loukkasi opettajan sananvapautta
Oikeusasiamieheltä hyvitysesitys
 
16.12.2014
Verohallinto toimi lainvastaisesti liechtensteinilaiseen pankkiin sijoittaneiden verotuksessa
Apulaisoikeusasiamies Sakslin: Verovelvollisia ei kohdeltu tasapuolisesti
 
11.12.2014
Apulaisoikeusasiamies: Poliisin saama lahjoitus ei ole ongelmaton
 
Tiedotearkisto

Share